PERFORMANCE

WIP (Work in progress)

13 & 14 november 2021

Stephan Balleux is schilder, beeldhouwer en tekenaar, die gebruik maakt van allerlei multimediale technieken. Voor het Kunstenfestival maakte Stephan een picturaal logboek van de drie maanden durende opsluiting tijdens de COVID-19 pandemie. De gevolgen daarvan op zijn artistieke werk waren verrassend vruchtbaar. Net als bij anderen, werden zijn dagelijks leven en zijn artistieke praktijk verstoord: alle geplande tentoonstellingen werden geannuleerd of verplaatst. Hij raakte er bijgevolg aan gewend om in een vacuüm te werken, zonder een publieke presentatiedatum.

WIP is een groeiend werk: tijdens de periode van het Kunstenfestival komt de kunstenaar enkele keren naar Damme om eraan verder te werken.


Telkens van 12u tot 18u

Stichting IJsberg

STEPHAN bALLeux

P1060838
P1060829
P1060837