Stichting IJsberg

PARAZART #1

15/02/2020–28/06/2020

EXPO

Peter Troucheau en Claude Dendauw

Voor ‘Parazart #1’ werd Peter Troucheau samen met Claude Dendauw uitgenodigd. Bij Troucheau gaat het om een ‘ateliersetting’ waarin zijn grafisch werk te zien is, van Dendauw zien we sculpturaal werk.


Troucheau haalde een master in de vrije grafiek aan St.-Lucas te Gent. In het echte leven is hij ondertussen kunstenaar én verpleger in een spoedinterventieteam. Hij doet shifts van 24 uur. Ontmoet miserie en ellende. Breekt binnen bij mensen op kritische kantelmomenten. Blote mensen.


Claude Dendauw volgde een opleiding grafische kunsten aan KASK in Gent en geeft les aan de kunsthumaniora in Ninove. Hier in IJsberg brengt hij een combinatie van oude en recente creaties en in situ werk. “A story of bittersweet memories of unexpected but important things that have happened in a lifetime” vat zijn werk samen en slaat op de toevallige ontmoetingen en onwillekeurige contacten die ontstaan in zijn artistieke carrière en die hebben geleid tot interessante artistieke samenwerkingen.

Peter
Peter-2
Claude
Peter-3
Peter
IMG_0246

Peter Troucheau

Herinnering  aan de ruimte, aan de omgeving. Herinnering aan het gebeuren, de angst, het toeval. Niet alles hoeft verteld te worden, anders lijkt het achterklap.

Herinnering aan het contact. Inbreken. Onrust. Rust. Verbergen. Afbakenen.

Leefbare onverschilligheid. Zelfbescherming. Misschien helpt dat wel?


Peter Troucheau haalde een master in de vrije grafiek aan St.-Lucas te Gent. In het echte leven is hij ondertussen kunstenaar én verpleger in een spoedinterventieteam. Hij doet shifts van 24 uur. Ontmoet miserie en ellende. Breekt binnen bij mensen op kritische kantelmomenten. Blote mensen.


Zijn atelier: Spartaans, nomadisch. Zijn werk: een gevoelige maar abstracte reflectie op wat hij beleeft. Een eeuwige zoektocht naar evenwicht, harmonie, stilte in zijn hoofd. Lost in translation, vertaald in lijnen, kleuren, vlakken. Uitgepuurd. Bijna Zen.

Elk werk blijft zonder titel.


De kunstenaar breekt in bij de toeschouwers van zijn werk.  Elke toeschouwer reflecteert: breekt in bij de kunstenaar, wordt deelnemer van een onvoltooid verborgen verhaal.

Open atelierdagen

Beeldend kunstenaars Peter Troucheau en Claude Dendauw komen op zondag 26 april naar IJsberg. Ze zullen er enerzijds aanwezig zijn om over hun beeldend werk in de tentoonstelling 'Parazart #1' te spreken, anderzijds zullen ze de ruimte omdopen tot hun atelier en er zelf aan het werk zijn. Kom gerust langs om hen aan het werk te zien en/of om even van gedachten te wisselen.


Van 14u tot 17u.

Claude_1
Claude-6
Claude-3
claude-2
Claude-9
Claude-1
Claude_6
Claude-5
Claude-7
Claude-4
Claude_5

Claude Dendauw

Claude Dendauw gebruikt vaak zijn eigen lichaam als startvorm van zijn sculpturaal werk. Hier toont hij een combinatie van oud en recent werk. Kunstcriticus Hugo Brutin schreef over het werk van Dendauw: “In alles wat hij beeldend onderneemt is breekbaarheid aanwezig, schroomvol grijpen naar vorm en inhoud, letterlijk en figuurlijk. Er straalt een inventieve ingesteldheid die natuur en haar materie heeft ingepalmd om zacht te vertellen en bewogen te suggereren. Hij verzint verhalen waarin zinnen en zinnelijkheid een enkel elan vertolken.”


Met zijn Meeting Point verwijst hij naar de voortdurende veranderingen die een omgeving ondergaat, maar ook naar de ongemakkelijkheid die gepaard gaat met het aanknopen van een gesprek met mensen die men kent, of met onbekenden. Zijn Aftastingen zijn dan weer tijdelijke installaties die zich aanpassen aan de ruimte om zich heen. Bomen, takken en andere objecten worden omzwachteld in windsels. Zo verwijst hij naar het verzorgen, het helen, maar dan van niet zichtbare verwondingen.

Praktisch

Van 15/02/2020 tot en met 26/04/2020.

In IJSBERG Damme, Burgstraat 5. Toegang is gratis.

Vragen? Mail naar info@stichtingijsberg.be